Fegyelmi határozat

A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottságnak Fegyelmi Tanácsa a Debreceni VSC Kézilabda Kft sportszervezettel szemben indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 12. § (1) bekezdésébe ütköző, ezen belül a Fegyelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező „a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek” melléklet (10. 1) pontjába, valamint a Versenykiírás 2.sz. melléklet „S” pontjába ütköző fegyelmi vétséget követett el, ezért őt a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 25. § (1) bekezdés o) és e) pontja alapján fegyelmi büntetésként 200.000,- Ft azaz (kettőszáz –ezer forint) pénzbüntetésben részesítem, továbbá egy hazai NB I-es bajnoki mérkőzés nézők nélküli, zárt sportlétesítményben történő lejátszásával sújtja azzal, hogy ez utóbbi /25.§ (1) e) pont/ büntetését a Fegyelmi Szabályzat 18. § (2) bekezdés alkalmazásával 2019. december 31-ig tartó próbaidőre felfüggeszti.