400 ezer forintos büntetést kaptunk

Döntött a Magyar Kézilabda Szövetség illetékes bizottsága a DVSC-TVP-Alba Fehérvár meccsen történtekkel kapcsolatban.
 
Íme, a határozat:
„A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága (a továbbiakban: Fegyelmi Bizottság) a Debreceni VSC KÉZILABDA Kft. (18) ellen indult fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalás alapján meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy eljárás alá vont sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 10. §-ába, illetve a hatályos Mérkőzésrendezési Előírások „S” pontjába ütköző vétséget követett el, ezért a Sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a Sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet és az ezek alapján kiadott Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzata 14. §. o ) pontja alapján 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forint pénzbüntetéssel sújtja.”

Majd az indoklás:
„A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló adatokból az alábbi tényállást állapította meg.
2017. október 18. napján a DVSC-TVP-Alba Fehérvár KC mérkőzésen a versenybírók kiegészítő jelentése szerint:
– a hazai szurkolótábor a mérkőzés 2. félidejének 16:14. percében obszcén rigmust kiabált,
– a hazai szurkoló táborból a mérkőzés 2. félidejének 16:41. percében egy dobverő esett a játéktérre,
– a hazai szurkoló tábortól a mérkőzés 2. félidejének 17:54. percében rasszista megnyilvánulás történt,
– és a mérkőzés lefújását követően egy csokoládét dobtak a nézők az ünneplő vendégjátékosok közé.

Az eljárás alá vont sportszervezet érdemi nyilatkozatott tett az alábbiak szerint:
A szurkolói obszcén, játékvezetőket sértő bekiabálások megtörténtét nem kívánta vitatni, de megjegyezte, hogy azokat maguk a játékvezetők sem vették fel, intézkedést nem kért sem az ellenőr, sem pedig a játékvezetői páros.
A dobverő beesését, egy véletlennek tulajdonították, ugyanis a karzaton lévő dob verése közben repülhetett a játéktérre az.
A rasszista megnyilvánulásokat a klub nem cáfolta. Ugyanakkor azt is kiemelte az eljárás alá vont, hogy az ellenfél játékosának magtartása (nézők hergelése, kiintés) is közrejátszott abban, hogy az indulatok a felszínre törtek.
Ugyanígy nem cáfolta a csokoládé (Túró Rudi) bedobását az eljárás alá vont. A nyilatkozat szerint a klub szponzora osztogatta a mérkőzés elején a gyerekeknek az édességet.
Az eljárás alá vont nyilatkozatában kifejtette, hogy a rendbontások ellen a továbbiakban is szigorúan fel kíván lépni, rendőrségi intézkedést kezdeményeztek a rendbontóval szemben, és kitiltásáról is intézkedtek.
A rendező sportszervezet a Sportrendezvények biztonságával kapcsolatos 2004. évi I. törvényben és az 54/2004.(III. 31.), Kormányrendeletben, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség mindekkor hatályos „Versenykiírás”-ában előírtakat köteles betartani és betartatni.
A Fegyelmi Bizottság a fenti tényállás alapján megállapította, hogy e kötelezettségét az eljárás alá vont sportszervezet nem tartotta be, a jogsértések elkövetése megtörtént.
A Fegyelmi Bizottság álláspontja szerint az obszcén bekiabálások sértették a játékvezetőket, még akkor is, ha intézkedést – helytelenül – a játékvezetők nem kértek.
A rasszista megnyilvánulások megtörténtek, nem kisebbíti a cselekmény súlyát az, hogy annak előzménye mi volt.
A dobverő „beesése” szintén megtörtént, ami adott esetben sérülést is okozhatott volna, így a Fegyelmi Bizottság a büntetés kiszabásánál ezt is figyelembe vette.
A csokoládé, vagy bármely, akár ártalmatlan tárgy bedobása szintén a Mérkőzés Rendezési Szabályokba (S pont) ütközik.
A Fegyelmi Bizottság enyhítő körülményként vette figyelembe azt, hogy a jogsértő szurkoló beazonosítása, kitiltása megtörtént és rendőrségi eljárást kezdeményezett a klub ellene.
Értékelte a Fegyelmi Bizottság a klub vezetésének azt a törekvését is, hogy a mérkőzéseket folyamatosan kamerával figyelik, igyekeznek kiszűrni a nem a lelátóra való cselekményeket, szurkolókat.
Mindezek alapján a Fegyelmi Bizottság a rendelkező rész szerinti fegyelmi büntetés meghozatalára látott lehetőséget, amely alkalmas a generális- és speciális prevenciós hatás kiváltására egyaránt.

Felhasznált bizonyítékok:
– versenybírói kiegészítő jelentés,
– Videó és hangfelvétel,
– az eljárás alá vont írásbeli nyilatkozata.”

Támogatóink